معنی کلمه کپسول ماشین ظرفشویی به انگلیسی چه می شود؟

by کلمات مربوط به ماشین ظرفشویی به انگلیسی in نوامبر 12, 2019

معنی کلمه کپسول ماشین ظرفشویی به انگلیسی می شود Dishwasher capsule

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *